Piątek, 24 maja 2024
imieniny: Joanny, Marii, Zuzanny

Św. Leonard - patron gminy Mirzec

Święty Leonard był rycerzem frankońskim, nawróconym i ochrzczonym przez św. Remigiusza. Po chrzcie Leonard zrezygnował z życia światowego i został pustelnikiem w Noblac, gdzie utworzył rodzaj zgromadzenia zakonnego pustelników, któremu przewodził. W pierwszym okresie prowadził pustelnicze życie w puszczy, gdzie zbudował sobie domek i kapliczkę. Z czasem coraz więcej ludzi przybywało do jego pustelni słuchać kazań, które głosił. Gdy niektórzy z jego słuchaczy zdecydowali się, jak on, prowadzić pustelnicze życie, św. Leonard wybudował klasztor, który otrzymał jego imię. Z czasem klasztor został zmieniony w klasztor kanoników regularnych, a święty Leonard został jego opatem. Ponieważ główną cnotą świętego była miłość do więźniów i niewolników, został patronem więźniów i położnic. Stąd często przedstawiany jest z kajdanami w rękach. Św. Leonard zmarł ok. 550 r. n. e. W średniowieczu był szczególnie czczony we Francji i w Niemczech.


Wezwanie, jakie otrzymał mirzecki kościół może świadczyć, że w przeszłości w okolicach Mirca mogli być osadzeni liczni jeńcy, których patronem jest święty Leonard. W wizytacji parafii Mirzec z 1781 roku jest mowa o decyzji biskupa krakowskiego o odbudowie szpitala dla ubogich w 1759 roku. Nadanie wezwania św. Leonarda kościołowi w Mircu nie było przypadkowe. Wzór ikonograficznego przedstawienia świętego w herbie gminy został zaczerpnięty z późnogotyckiego obrazu przedstawiającego św. Leonarda w otoczeniu czterech aniołów, który znajduje się w kościele w Mircu, w bocznym ołtarzu zbudowanym w latach 1844 - 1855 późnoklasycznego kościoła, w miejsce drewnianego. Na obrazie św. Leonard jest przedstawiony w czarnym habicie, z pastorałem w prawej ręce oraz z kajdanami w lewej.


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl