Piątek, 24 maja 2024
imieniny: Joanny, Marii, Zuzanny

Klub Dziecięcy "Bączek"

Klub dziecięcy "Bączek"- strona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mirzec

1. Uchwała Nr XX/144/2020 w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym oraz nadania statutu

2. Nabór na wolne stanowiska pracy

3. Informacja Wójta Gminy Mirzec w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na realizację zadania pn.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym”

4. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy opiekuna/opiekunki dziecięcej w Klubie Dziecięcym "Bączek" w Tychowie Starym

5. Zamówienie publiczne do 30 000 Euro: Zapytanie ofertowe: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”

6. ZARZĄDZENIE w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu „Utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK w Tychowie Starym” oraz ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu ds. Projektu „Utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK w Tychowie Starym”

7.ZARZĄDZENIE w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji dla projektu „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” oraz ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”

8.Protokół  z rekrutacji nr 1/2020 do projektu „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”

9. ZASADY FUNKCJONOWANIA KLUBU DZIECIĘCEGO BĄCZEK W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO W POLSCE WRAZ Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYMI ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19

10. Oświadczenia i zobowiązania rodziców/opiekunów prawnych

11. Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego na pomiar temperatury u dziecka

12. Karta Informacyjna o stanie zdrowia dziecka w związku z podejrzeniem wystąpienia objawów zachorowania na COVID-19
Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl