Środa, 21 lutego 2024
imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Aktualności

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

28.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Dofinansowania

Prezentacja projektu termomodernizacjii budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

 

 

Tytuł projektu

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, RPSW.03.03.00-26-0012/16

 

Główne cele projektu

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie poziom wykorzystania energii pochodzącej z OZE, a w rezultacie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery.

 

Spodziewane efekty projektu

 • obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń przekraczających dopuszczalne normy

 • rozwój energetyki rozproszonej

 • obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz efekty ekologiczne związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym: CO2 oraz pyłów (PM-10, PM-2,5, benzo(a)pirenu) oraz obniżenie stężeń substancji szkodliwych, mniej przekroczeń

 • obniżenie całkowitych kosztów wytwarzania energii elektrycznej

 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w energii finalnej co wiąże się z obniżeniem kosztów ogrzewania

 • zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirzec,

 • wykorzystanie potencjałów odnawialnych źródeł energii występujących na terenie woj. świętokrzyskiego

 • zwiększenie świadomości wśród mieszkańców Gminy Mirzec (edukacja ekologiczna)

 • promocja realizacji projektów na obszarach wiejskich

 • poprawa atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Mirzec

 

Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji energetycznej 8 budynków użyteczności publicznej w miejscowościach na terenie Gminy Mirzec. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wynosi 12 646,10 m2. Przyjęte w projekcie rozwiązania w sposób jednoznaczny odpowiadają na potrzeby i problemy Gminy Mirzec. Ocieplenie ścian, stropodachów oraz wymiana drzwi i okien w znacznym stopniu ograniczą utratę ciepła w budynkach, a co za tym idzie wpłynie to na poprawę efektywności energetycznej obiektów, a w konsekwencji również na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10. Realizacja inwestycji poprawi efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz zwiększy poziom wykorzystania energii pochodzącej z OZE, a w rezultacie ograniczy emisję gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery. Kolejnym plusem realizacji projektu będzie „odczuwalne” obniżenie rachunków za zużycie energii cieplnej. Ponadto, poprzez działania modernizacyjne budynków ograniczona zostanie energochłonność budynków. W ramach projektu zostanie zmodernizowanych 5 szt. źródeł ciepła. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wynosi 8 szt. Przedsięwzięcie spowoduje zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 2 261 997,80 kWh/rok. Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące wskaźniki rezultatu proj.: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 6 428,38 GJ/rok; ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 20,24 MWh/rok; zmniejszenie zużycia energii końcowej: 7 004,22 GJ/rok. Szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi: 534,20 tony równoważnika CO2.

 

Obiekty objęte projektem

 • Szkoła Podstawowa w Małyszynie Górnym

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem

 • Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym

 • Szkoła Podstawowa w Trębowcu

 • Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym

 • Szkoła Podstawowa w Osinach

 • ZS Podstawowej i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu

 • Urząd Gminy w Mircu

 

Finansowanie projektu

Maksymalne dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wyniesie 3 248 991,25 zł.

 

Przydatne informacje

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl


 


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl