Środa, 21 lutego 2024
imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Strona główna

Inauguracja prac Komitetu Rewitalizacji Gminy Mirzec

03.11.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Decyzją wójta Mirosława Seweryna zwołano pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Gminy Mirzec. Omówiono zasady działania, współpracy komitetu, dokonano wyboru jego władz oraz przyjęto ważne stanowisko dotyczące projektu rewitalizacji.

 


25 października 2017r. wójt zwołał pierwsze posiedzenie komitetu.  Zakres jego działalności   będzie związany z  funkcją  opiniodawczo-doradczą dla wójta gminy Mirzec oraz   współpracą i dialogiem z organami gminy w sprawach związanych z wdrażaniem "Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Mirzec na lata 2016-2022", nadto oceną przebiegu procesu rewitalizacji w gminie. Zgodnie z prawidłowo pojmowanym procesem rewitalizacji komitet stanowi reprezentację różnych środowisk społecznych (mieszkańcy gminy, organizacje pozarządowe), gospodarczych oraz sektora publicznego. Zasady wyznaczania składu i zasady działania komitetu rewitalizacji określiła Rada Gminy w Mircu  uchwałą w styczniu 2017r. Zarządzeniem wójta powołano 15-osobowy skład komitetu rewitalizacji za uprzednim pisemnym  zgłoszeniem danej kandydatury (formularz).

Skład komitetu przedstawia się następująco:
1. Michał Rokita - przedstawiciel mieszkańców gminy Mirzec,
2. Renata Pocheć - przedstawiciel mieszkańców gminy Mirzec,
3. Zofia Barszcz - przedstawiciel mieszkańców gminy Mirzec,
4. Joanna Stępień - przedstawiciel mieszkańców gminy Mirzec,
5.Łukasz Zając - przedstawiciel mieszkańców gminy Mirzec,
6. Daniel Mytnik – przedstawiciel mieszkańców gminy Mirzec,
7. Radosław Koniarz - przedstawiciel Rady Gminy w Mircu,
8. Piotr Kruk - przedstawiciel Rady Gminy w Mircu,
9. Anna Kawalec - przedstawiciel lokalnych organizacji pozarządowych,
10. Ewelina Rafali k- przedstawiciel lokalnych organizacji pozarządowych,
11. Szymon Kosowski - przedstawiciel przedsiębiorców,
12. Jarosław Zaborski -  przedstawiciel przedsiębiorców,
13. Ryszard Nowak- przedstawiciel Urzędu Gminy w Mircu,
14. Grażyna Potrzeszcz - przedstawiciel jednostek organizacyjnych gminy Mirzec,
15. Paweł Lewkowicz - przedstawiciel Urzędu Gminy w Mircu.

Komitet rewitalizacji na przewodniczącego wybrał Pawła Lewkowicza, natomiast na zastępcę Daniela Mytnika. Członkowie Komitetu przyjęli ważne stanowisko w sprawie projektu:   „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc sfery: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”.

Jak czytamy w stanowisku, zasadniczym celem projektu ,,Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc sfery: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)” jest ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru centrum Mirca. Inwestycja obejmuje wiele działań w sferze gospodarczej (miejsca pracy, aktywizacja, rozwój turystyki), funkcjonalno-przestrzennej z uwagi na użyteczne zagospodarowanie centrum Mirca (infrastruktura kulturalna, rekreacyjna, społeczna), środowiskowej (zastosowanie OZE, rozwiązanie problemów terenu podmokłego) oraz technicznej (przebudowa obiektów, elewacja kubatury).

Godny podkreślenia jest fakt, iż gmina Mirzec ubiega się o dofinansowanie z UE, aplikując w konkursie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020  na  przedmiotowy projekt i zakładając uzyskanie zewnętrznej pomocy finansowej na ponad 4 miliony złotych. Konkludując, członkowie Komitetu Rewitalizacji Gminy Mirzec popierają projekt rewitalizacji centrum Mirca i wyrażają pozytywne stanowisko dotyczące wyznaczonych celów i zakładanych rezultatów niniejszego projektu.

Tekst i foto: Paweł Lewkowicz

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl