Poniedziałek, 24 czerwca 2024
imieniny: Jana, Danuty, Janiny

Aktualności

Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Mirzec w 2020roku

31.07.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Podajemy najważniejsze dane dotyczące przebiegu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec w 2020 roku.

 

 


Gmina Mirzec informuje, że zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy w 2020 roku” zostało zrealizowane z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 42801,26zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 42801,27zł.

Wartość całego zadania wynosi 85602,53zł.

Celem zadania było usunięcie wyrobów zawierających azbest w ilości 22057 m2, co daje 308,798 Mg odpadów. Prace obejmowały demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z 5 nieruchomości - 1228m2 oraz usuwanie odpadów zawierających azbest zalęgających na posesjach - transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów ze 101 nieruchomości - 20829m2. Odpady zawierające azbest zostały zdeponowane na składowisku odpadów EKO- AZBEST sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

 


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl