Środa, 21 lutego 2024
imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Informacje ze szkół

Przedszkole, oddziały przedszkolne i zerówki na razie pozostają zamknięte

06.05.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje ze szkół

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach oraz oddziały zerowe w gminie Mirzec pozostaną na razie zamknięte. Placówki szkolne wdrażają zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i przygotowują się do przyjęcia uczniów w podwyższonych rygorach bezpieczeństwa.

 

W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które umożliwiają wznowienie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych po spełnieniu wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Wójt Gminy Mirzec informuje, że stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w ramach odmrażania gospodarki nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te mogą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania, chodzi głównie o pracowników służby zdrowia czy służb mundurowych.

W przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 24 maja będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia.

Z informacji zebranych od dyrektorów gminnych szkół i przedszkola wynika, że obecnie rodzice nie zgłaszają chęci pozostawienia dzieci pod opieką placówek przedszkolnych; w większości deklarują oni sprawowanie opieki nad dziećmi we własnym zakresie. Wobec powyższego gminne placówki nie zostaną jeszcze otwarte, ale wdrażają one zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i przygotowują się do pracy w warunkach zwiększonych rygorów bezpieczeństwa.

Więcej o wytycznych przeciwepidemicznych GIS przeczytasz tutaj.


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl