Środa, 21 lutego 2024
imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Informacje ze szkół

Rekrutacja przedszkolaków

25.02.2020 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje ze szkół

Od 2 do 23 marca 2020 r. odbywa się  nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Mircu.

 

 

 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w mirzeckim przedszkolu
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w mirzeckim przedszkolu składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
W przypadku niezłożenia deklaracji  dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy
Rodzice dzieci 3-, 4-, 5- i 6–letnich  zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie gminy Mirzec. Rodzice dzieci spoza terenu gminy będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w gminie Mirzec w przedszkolu pozostaną wolne miejsca.

Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji.


Druki dokumentów do pobrania w Publicznym Przedszkolu w Mircu.
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola będą wywieszone 20 kwietnia 2020 r.
Dodatkowe informacje o rekrutacji są udzielane w placówce.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mirzec na rok szkolny 2020/2021
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym, etap rekrutacji/czynność rodzica
2-23 marca 2020 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
25 marca - 1 kwietnia 2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.
3 kwietnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
6-10 kwietnia 2020 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
20 kwietnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Harmonogram jest zgodny z Zarządzeniem nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Mirzec
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Tekst: dyrektor Publicznego Przedszkola w Mircu Renata Koriat


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl