Środa, 21 lutego 2024
imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Aktualności

Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo -gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Mirzec

06.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Mirca otrzymała nowy samochód średni samochód strażacki, zakupiony przy udziale wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.01.00-26-0020/16-00

Beneficjent: Gmina Mirzec

Tytuł projektu: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Mirzec”.

Cel projektu: Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym poprzez zmniejszanie ich skutków, a także wzrost bezpieczeństwa środowiska naturalnego w gminie poprzez zmniejszenie strat spowodowanych skutkami awarii technicznych wywołanych działalnością człowieka oraz spowodowanych nagłymi zjawiskami atmosferycznymi.

Zakres projektu: zakup nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 na podwoziu Renault dla OSP w Mircu. Pojazd wyposażony w dwukomorowy zbiornik na wodę , sprzęt łączności radiowej, dwuzakresową autopompę, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe oraz funkcję ograniczania skażeń. Samochód używany będzie do usuwania i ograniczania skutków wypadków drogowych i innych, w wyniku których może dojść do skażenia środowiska substancjami chemicznymi oraz do prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczo – gaśniczych w czasie klęsk żywiołowych.

Finansowanie projektu:

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 553 500,00 złotych
Wartość projektu ogółem – 845 280,00 złotych
Wydatki kwalifikowane – 843 780,00 złotych

Przydatne informacje:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl