Czwartek, 18 lipca 2024
imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana

Aktualności

Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Mirzec w 2019 roku

30.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec uprzejmie informuje, że  zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy w 2019 roku” zostało zrealizowane z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 39 086,10zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 39 086,09 zł.

 

 

Wartość całego zadania wynosi 78 172,19 zł.

Celem zadania było usunięcie wyrobów zawierających azbest w ilości 26082 m2, co  daje 286,902 Mg odpadów. Prace obejmowały demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z dwóch nieruchomości - 755 m2 oraz usuwanie odpadów zawierających azbest zalęgających na posesjach - transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów ze stu szesnastu nieruchomości - 25327m2. Odpady zawierające azbest zostały zdeponowane na składowisku odpadów EKO-AZBEST sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

Tekst: Łukasz Zaręba
Foto: J.R.Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl