Środa, 21 lutego 2024
imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Aktualności

Pomoc żywnościowa od GOPS

31.08.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu  informuje mieszkańców gminy Mirzec, iż pracownicy socjalni będą przyjmować skierowania na pomoc  żywnościową  z Programu   Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2018, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Do pomocy  kwalifikują się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i  spełniające kryteria  dochodowe  określone w art. 7.  ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, zdarzenie losowe itp.), których dochód  nie przekracza 200%  kryterium ustawowego tj. 1.268,00 zł dla osoby samotnej i 1.028,00 zł dla osoby w rodzinie.


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl