Środa, 21 lutego 2024
imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Aktualności

Mirzec kulturą stoi

28.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Dofinansowania

Prezentacja projektu "Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec".

 

 

 

 

Tytuł projektu

Projekt pn. "Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec".

Umowa o dofinansowanie nr RPSW.04.04.00-26-0034/16 z dnia 23.02.2018 r.

Główne cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury kultury oraz rozszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców z terenu gminy Mirzec oraz gmin ościennych w tym osób odwiedzających gminę.

Cele pośrednie projektu to: rozszerzenie oferty kulturalnej – wzrost liczby organizowanych zajęć, imprez, wydarzeń kulturalnych, ułatwienie dostępu do obiektu infrastruktury publicznej – kultury (rozbudowa obiektu w miejscowości Tychów Nowy i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych), kreowanie udziału mieszkańców w życiu kulturalnym, kształtowanie świadomości kulturowego związku mieszkańców z regionem i jego znaczenia dla stymulowania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy opartego na turystyce kulturowej i weekendowej.

Spodziewane efekty projektu

  • powstanie jednego miejsce pracy,

  • poprawienie atrakcyjności, jakości i zakresu usług kulturalnych realizowanych przez gminę Mirzec w zakresie obejmującym: organizację wydarzeń kulturalnych, w tym przeglądów zespołów folklorystycznych, koncertów, wernisaży, promocji kina, zajęć edukacyjno- historycznych, muzycznych, tanecznych,

  • promocja realizacji projektów na obszarach wiejskich.

Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest:

  1. przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym na potrzeby formalnego powstania wielofunkcyjnego klubu wiejskiego ,,NIWY”.

  2. doposażenie Gminnej Biblioteki w Mircu,

  3. doposażenie Centrum Twórczości Ludowej w Osinach,

  4. wyeksponowanie historii dziedzictwa kultury przemysłowej poprzez ekspozycję wolnostojącą nt. historii dziedzictwa przemysłowego na terenie gminy Mirzec oraz wydanie publikacji dotyczącej dziedzictwa kulturowego gminy. Planuje się, że w wyniku realizacji projektu liczba odwiedzin we wspartych obiektach infrastruktury kultury wyniesie 10 tys. osób. Wsparciem objęte zostaną 3 placówki wchodzące w skład instytucji kultury.

Obiekty objęte projektem

  • Centrum Twórczości Ludowej w Osinach,

  • Gminna Biblioteka w Mircu,

  • budynek wielofunkcyjny w Tychowie Nowym.

Finansowanie projektu

Maksymalne dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wyniesie 499 399,41 zł.

Przydatne informacje
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl


Tekst: Urząd Gminy w Mircu


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl