Środa, 21 lutego 2024
imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Strona główna

Modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej

28.06.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Dofinansowania

Prezentacja projektu "Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne".

 

 

 

Tytuł projektu

Projekt pn. „Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne”, RPSW.07.04.00-26-0081/16.

Główne cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej w tym sportowej oraz kompleksowe (indywidualne) wsparcie ucznia ze szczególnymi potrzebami matematyczno-przyrodniczymi (zdolnego oraz mającego trudności w nauce) we wszystkich placówkach szkolnych gminy Mirzec. Projektem będą objęte wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Mirzec( 8 jednostek).

Spodziewane efekty projektu:

W wyniku realizacji projektu zostaną zmodernizowane/ wybudowane obiekty sportowe ( 4 boiska, 1 sala gimnastyczna, obiekty lekkoatletyczne służące wzmocnieniu sprawności fizycznej uczniów).

Wsparciem objętych zostanie 8 jednostek organizacyjnych systemu oświaty i obiektów infrastruktury edukacji ogólnej.

Potencjał objęty wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi wyniesie 820 uczniów ( dzieci).

W wyniku realizacji projektu jeden z obiektów zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres projektu:

Projekt będzie polegał na:

- modernizacji i budowie boisk szkolnych z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Gadce;
- budowie i remoncie boisk z urządzeniami lekko atletycznymi przy Szkole Podstawowej w Osinach;
- modernizacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mircu;
- doposażeniu pracowni matematyczno-przyrodniczych w 8 placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Mirzec.

Obiekty objęte projektem:

  • Szkoła Podstawowa w Małyszynie Górnym

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem

  • Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym

  • Szkoła Podstawowa w Trębowcu

  • Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym

  • Szkoła Podstawowa w Osinach

  • ZS Podstawowej i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu

  • Szkoła podstawowa w Gadce

Finansowanie projektu:

Maksymalne dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wyniesie 1 635 861,75 zł.

Przydatne informacje:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl


Tekst: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl