Środa, 21 lutego 2024
imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Aktualności

Informacja o realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec w 2017r.

20.09.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące przebiegu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec w 2017r.

 

 

 

Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2017 roku obejmowała: demontaż i usunięcie 2625m2 azbestu z dziewięciu nieruchomości oraz usunięcie azbestu  składowanego na pryzmie w ilości 20581m2- ze stu dwóch nieruchomości.  Łącznie w 2017r. zostało usuniętych 23206m2 wyrobów zawierających azbest ze stu jedenastu nieruchomości, co stanowi 255,266Mg odpadów. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne „Euro-Gaz” Sp. Jawna, zgodnie umową zawartą w dniu 10.04.2017r., w okresie od 12 kwietnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r.

W celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec w 2017r., w dniu 24.04.2017r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW), który wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) dotował realizację powyższego zadania.

Po zakwalifikowaniu wniosku w dniu 23 sierpnia 2017r. podpisana została umowa dotacji NR 356/2017 na usuwanie wyrobów zawierających azbest, pomiędzy gminą Mirzec a WFOŚiGW w Kielcach. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 84781,19zł. Udzielona łączna kwota dotacji to 72064,01zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Na powyższą kwotę dotacji składają się środki z:
WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 29673,42zł, tj. - 35% kosztów kwalifikowanych zadania,
NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 42390,59zł, tj. - 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Pozostała kwota realizacji zadania w wysokości 12717,18zł, to wkład własny gminy Mirzec.

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2013- 2017

Rok

Ilość zrealizowanych wniosków

Powierzchnia usuniętego azbestu [m2]

Masa usuniętego azbestu [Mg]

Wkład gminy Mirzec [zł]

Uzyskane dofinansowanie z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW [zł]

Całkowity koszt realizacji zadania [zł]

2013

41

8174,18

89,920

17151,46

27930,66

45082,12

2014

67

12799,68

140,796

7500,99

42505,57

50006,57

2015

84

17068,20

187,750

9804,06

55556,33

65360,39

2016

85

18599,00

204,149

10419,63

59044,57

69464,20

2017

111

23206,00

255,266

12717,18

72064,01

84781,19

Podkreślenia wymaga również fakt, iż gmina Mirzec jako jedna z niewielu gmin uzyskała dofinansowanie (w III naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest) pomimo bardzo ograniczonych środków przeznaczonych na ten cel w WFOŚiGW w Kielcach.

Tekst: Łukasz Zaręba


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl