Środa, 21 lutego 2024
imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Strona główna

Zgłoś przydomową oczyszczalnię ścieków

21.07.2016 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina, iż  zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. "Prawo ochrony środowiska" (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) właściciele nieruchomości z terenu gminy Mirzec po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej posesji mają obowiązek dokonania zgłoszenia eksploatacji powyższej instalacji do Urzędu Gminy w Mircu.

Ponadto przypominamy, iż właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250) mają obowiązek udokumentowania częstotliwości pozbywania się komunalnych osadów ściekowych poprzez umowę zawartą z  przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

Więcej informacji odnośnie zgłoszenia eksploatacji instalacji można uzyskać pod nr tel. 41 276 71 80 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Mircu, pokój 314.

Druk wniosku dotyczącego zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia do pobrania z zakładki gospodarka odpadami pkt.16 "Zgłoszenie instalacji".

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl