Środa, 21 lutego 2024
imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Strona główna

Ogłoszenie

06.05.2016 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Mirzec na lata 2016-2022".

 

 

Stosownie do art. 6  oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1777), Wójt Gminy Mirzec ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Mirzec na lata 2016-2022".

Przedmiotem konsultacji jest projekt "Gminnego programu rewitalizacji (GPR) dla gminy Mirzec na lata 2016-2022". Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii propozycji odnośnie projektu GPR.

Konsultacje przeprowadzone będą do dnia 15 czerwca  2016 r. w formie:

1) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów, umożliwiających omówienie i ocenę projektu  gminnego programu rewitalizacji dla gminy Mirzec na lata 2016-2022 Mirzec, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu;

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Mircu w dniu 13 maja  2016 r. o godz. 13.00

2) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego GPR ( w załączeniu do ogłoszenia).

Wypełnione formularze można dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres:  promocja.mirzec@vp.pl oraz ug_ mirzec@poczta.onet.pl;
- drogą korespondencyjną na adres:  27-220 Mirzec ul. Mirzec Stary 9 – Urząd Gminy w Mircu;
- bezpośrednio do sekretariatu  Urzędu Gminy w Mircu ( I piętro budynku).

Projekt  "Gminnego programu rewitalizacji" oraz formularz konsultacyjny GPR będą dostępne najpóźniej  od 10 maja 2016r.
- na stronie BIP gminy Mirzec http://ugmirzec.sisco.info/ , portalu internetowym  gminy Mirzec pod adresem http://mirzec.pl w zakładce: "Rewitalizacja II”;
- w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu ul Mirzec Stary 9.

Osobą merytoryczną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Paweł Lewkowicz, przewodniczący zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji  tel.  41 2767194, mejl: promocja.mirzec@vp.pl .

Uwaga!
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- z datą wpływu  po dniu 15 czerwca  2016r.;
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem;
- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl